License

De gegevens zijn auteursrechtelijk beschermd.Het gebruik wordt geregeld door middel van een gebruiksovereenkomst. Aangeboden licenties betreffen gebruik zonder commercieel doel en publicatie onder voorwaarden.Voor het gebruik door deelnemers aan GDI-Vlaanderen is, na toevoeging van de dataset aan de GDI-Vlaanderen, het Besluit van de Vlaamse Regering voor toegang tot en gebruik van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI van toepassing.Voor elk ander gebruik dient de gebruiker zich te wenden tot de eigenaar van de gegevens.

0 record(s)